รู้จัก Phibrows ให้มากขึ้น ใน 1 วัน เรียนกับมาสเตอร์ทาน่าเพื่อ ฝึกฝนลายเส้น เพื่อฝึกฝนเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน หรือ เพื่อการใช้สีและอุปกรณ์ของ Phibrows ให้ถูกต้องขึ้น การเรียนสีการผสมสี Phibrows การใช้อุปกรณ์ Phibrowsการฝึกลายเส้นบนแผ่นหนัง ลายคลาสสิค phi และลายพิเศษจากมาสเตอร์