1. แบบที่ 1 ขนาด S หลักสูตร สำหรับผู้มี พื้นฐานการเรียนลายเส้นมาแล้ว ค่าเรียน พร้อมชุดการเรียน ราคา 59,000 บาทไทยเท่านั้น. พร้อมชุดอุปกรณ์การเรียนเซ็ต Starter Kit อุปกรณ์ในชุดมูลค่าประมาณ20,000 บาท พร้อมเรียน workshop จากนั้นมาเรียนต่อเนื่องกับมาสเตอร์ที่สถาบันและเข้าระบบออนไลน์อีก 2 เดือน ( ต้องจบก่อน 2 เดือน) สามารถจบก่อน 2 เดือนได้ เมื่อจบแล้วใบประกาศตรงจาก phi academy เพื่อเป็น Phibrows artists พร้อมโลโก้นัมเบอร์