Phi Trial

Phi Trial

PhibrowsCourse
รู้จัก Phibrows ให้มากขึ้น ใน 1 วัน เรียนกับมาสเตอร์ทาน่าเพื่อ ฝึกฝนลายเส้น เพื่อฝึกฝนเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน หรือ เพื่อการใช้สีแ…
Read More
3. Premium Course

3. Premium Course

PhibrowsCourse
3. แบบที่ 3 ขนาด L PREMIUM COURSE สามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐานคิ้วลายเส้นมาก่อนค่าเรียนเรียน89,000 บาท พร้อมอ…
Read More
2. Standard Course

2. Standard Course

PhibrowsCourse
2. แบบที่ 2 ขนาด M ชุด STANDARD COURSE สามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐานคิ้วลายเส้นมาก่อนค่าเรียน พร้อมอุปกรณ์ชุดค…
Read More
1. Starter Course

1. Starter Course

PhibrowsCourse
1. แบบที่ 1 ขนาด S หลักสูตร สำหรับผู้มี พื้นฐานการเรียนลายเส้นมาแล้ว ค่าเรียน พร้อมชุดการเรียน ราคา 55,000 บาทไทยเท่านั้น. พร้อมชุ…
Read More